Cancer उपचारा दरम्यान केस का गळतात ?

Posted by Abhishek Thamke on ९:०० म.पू. with No comments
Cancer उपचारासाठी वापरण्यात येणारे केमोथेरपीचे औषध हे खूप पावरफुल असतात, केंसरच्या वेगाने वाढणाऱ्या पेशींवर ते जोरात हल्ला चढवतात. परंतु हे औषध cancer शिवाय शरीरातील वेगाने वाढणाऱ्या इतरही पेशींवर हल्ला करतात उदा. केसांच्या पेशी.
केमोथेरपीमुळे फक्त डोक्यावरीलच नाही तर शरीरावरील सर्वच केस निघून जाऊ शकतात अगदी भुवया, पापण्या सुद्धा. सुद्दैवाने केसांचे हे गळणे तात्पुरते असते. थेरपी संपली कि 3-६ महिन्यानंतर केस येयला पुन्हा सुरुवात होते.
Reactions: